Artikels

Zinnig, oktober 2022 – Klaas Kleine-lezing in de Pancratiuskerk in Diever
Zinnig, december 2022, Peter van der Velde-Lezing in het Rode Hert, Rowol
Zinnig, februari 2023, Roel Reijntjes-lezing in Rune