Drouwen

Harm Tiesing in Drouwen

“Het is nog niet zoo’n langen tijd geleden, dat we nog al eens den straatweg van Borger naar Gasselte passeerden. Telkens als we dan ons oog lieten gaan over het woeste Drouwenerzand, ontsnapte ons als van zelf de verzuchting: ‚Welk een kapitaal ligt daar renteloos neer! Kon toch eens die woestenij ontgonnen!’” Zo schreef Onze kleine Bode, het blad van de Oranjebond van Orde in 1905 over ’t Drouwenerzaand. Met financiele hulp van Koningin Emma kun ’t wark begunnen.

Ie kunt dizze uutgave van Underweg as e-boek bestellen bij ’t Huus van de Taol. Ie kunt daor ok een PDF downloaden.

Oeze wandeling rond Drouwen, adressen en aandere handige informatie over Drouwen en umstreken kuj vinden bij Kuiern & Kieken

De eerste radio-umroep in Drenth
In de Nieuwe Drentsche Volksalmanak van 1928 schreef Harm Tiesing in zien verhaal De eerste radio-umroep in Drenth een prozaversie over de Kwartiesbaarg: ‘Hoe de scheper op ’n mooie Zömmermörgen, veur dat hie met de koppel schaop hen ’t veld giet, ’n Hollaandse fermilie de baarg opleidt.’

Hier kuj dat verhaal downloaden.

Dat zaand wordt zoo warm as de zun er in schient
Harm Tiesing
op de Kwartiesbaarg in Drouwen

Het Drentse Boek, Beilen
https://www.huusvandetaol.nl